Σχολιασμός Θεμάτων στα Αρχαία ελληνικά

Σχολιασμός Θεμάτων στα Αρχαία ελληνικά

Σχολιασμός Θεμάτων στα Αρχαία ελληνικά

Πανελλαδικές 2019

Σχολιασμός Θεμάτων στα Αρχαία ελληνικά: Τα φετινά θέματα στα Αρχαία ελληνικά ήταν, σε γενικές γραμμές βατά,  σαφή ως προς τη διατύπωση και με ουσιαστικές ερωτήσεις, ίσως και αναμενόμενες για την ενότητα που ”έπεσε”.

Το διδαγμένο κείμενο, προέρχεται από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα. Οι ερμηνευτικές παρατηρήσεις απαιτούσαν ολοκληρωμένη γνώση του μύθου του Πρωταγόρα. Οι ερωτήσεις εισαγωγής προέρχονται από το κεφάλαιο του Πρωταγόρα, είναι σύνθετα διατυπωμένες και απαιτούσαν προσοχή στην επιλογή της σωστής απάντησης, ενώ η λεξιλογική ερώτηση δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία. Τέλος, η σύγκριση παράλληλου κείμενου με το κείμενο αναφοράς ήταν εύκολη.

Σχολιασμός Θεμάτων στα Αρχαία ελληνικά

Πανελλαδικές 2019

Το αδίδακτο κείμενο είναι απόσπασμα από τον Κυνηγετικό του Ξενοφώντα. Η μετάφραση  ήταν μετρίας δυσκολίας, αλλά η γραμματική ήταν διατυπωμένη πρωτότυπα, εφόσον απαιτούσε γνώσεις θεωρίας, προκειμένου να βρεθούν στο κείμενο τριτόκλιτα ουσιαστικά και αντωνυμίες. Οι ερωτήσεις του συντακτικού δεν απαιτούσαν  για πρώτη φορά αναγνώριση λέξεων, αλλά αναγνώριση και μετατροπή υποθετικού λόγου, καθώς και μετατροπή σύνταξης. Σε γενικές γραμμές, τα θέματα γραμματικής και συντακτικού δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά.

Ομάδα Φιλολόγων ksefteri.edu.gr

0 responses on "Σχολιασμός Θεμάτων στα Αρχαία ελληνικά"

Leave a Message

top
X