Αρχαία ελληνική γλώσσα- Διδαγμένο – Β′ Λυκείου

μετάφραση ~ πραγματολογικά σχόλια ~ ερμηνευτικά σχόλια ~ σχεδιάγραμμα λόγου

Αρχαία ελληνική γλώσσα- Διδαγμένο – Β′ Λυκείου: Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει μαθητές και καθηγητές παρέχοντάς τους τις μεταφράσεις των παραγράφων της εξεταστέας ύλης καθώς και πραγματολογικά και ερμηνευτικά σχόλια. Επιπλέον, η ενότητα περιέχει μια γενική θεώρηση του λόγου «Υπέρ Μαντιθέου» του Λυσία. Οι μαθητές μπορούν με αυτό τον τρόπο να κατανοήσουν σε βάθος έναν δικανικό λόγο και να εκτιμήσουν την αξία του.

Αρχαία ελληνική γλώσσα- Διδαγμένο – Β′ Λυκείου

Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου»

μετάφραση ~ πραγματολογικά σχόλια ~ ερμηνευτικά σχόλια ~ σχεδιάγραμμα λόγου

Συνοπτικά η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

Παράγραφοι 1-3,4-5, 6-8, 9-10, 11-12, 13, 14-17, 18-19, 20-21

  • Μετάφραση
  • Πραγματολογικά σχόλια
  • Ερμηνευτικά σχόλια
  • Ο λόγος του Μαντιθέου σε σχεδιάγραμμα

Για να μπορέσετε να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό είναι απαραίτητη η Δωρεάν εγγραφή.

***Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρόνο.

 

Apply for Course
  • 12 months
14 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X