Έκφραση-Έκθεση – Β′ Λυκείου

θεωρία ~ λεξιλογικές ασκήσεις ~ γενικές ασκήσεις ~

~ προτεινόμενα θέματα ~

Έκφραση-Έκθεση – Β′ Λυκείου: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη βασική θεωρία, λεξιλογικές ασκήσεις, προτεινόμενα θέματα, ασκήσεις στη θεωρία.

Η ενότητα αυτή απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές που προσπαθούν να εμπλουτίσουν το υλικό τους, αλλά και που επιζητούν την επένδυση στο κάτι παραπάνω για τους μαθητές τους.

Το υλικό της ενότητας αυτής, μπορεί να συνδυαστεί με την ενότητα Μιλάμε και γράφουμε σωστά   για τη βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης των μαθητών.

Έκφραση-Έκθεση – Β′ Λυκείου

  • θεωρία
  • λεξιλογικές ασκήσεις
  • προτεινόμενα θέματα
  • γενικές ασκήσεις

 

Apply for Course
  • 12 months
31 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X