Έκθεση & Λογοτεχνία – Γ′ Λυκείου

       θεωρία ~ ασκήσεις στη θεωρία ~ λεξιλογικές ασκήσεις ~κριτήρια αξιολόγησης

Έκφραση-Έκθεση – Γ′ Λυκείου: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη βασική θεωρία της Γ΄ Λυκείου, ασκήσεις θεωρίας, λεξιλογικές ασκήσεις, κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και προτεινόμενα θέματα. Σκοπός της ενότητας, είναι να προσφέρει βοήθεια σε μαθητές και καθηγητές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, αφού η ασκησιολογία είναι δομημένη σύμφωνα με τη λογική που ακολουθούν οι Πανελλαδικές. Το περιεχόμενο της ενότητας διαρκώς ανανεώνεται.

Έκφραση-Έκθεση – Γ′ Λυκείου

θεωρία ~ ασκήσεις στη θεωρία ~ λεξιλογικές ασκήσεις                   

~κριτήρια αξιολόγησης~ 

 • θεωρία της Γ΄ Λυκείου
 • Τρόποι και μέσα πειθούς
 • Γραμματειακά είδη (δοκίμιο – άρθρο – επιφυλλίδα)
 • Διαρθρωτικές λέξεις
 • Αναφορικές προτάσεις
 • Σημεία Στίξης
 • Τράπεζα ερωτήσεων με την αντίστοιχη απάντηση
 • ασκήσεις θεωρίας
 • Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων
 • Προθετικότητα των τρόπων ανάπτυξης παραγράφων
 • Τρόποι και μέσα πειθούς
 • Είδη τεκμηρίων
 • Γραμματειακά είδη
 • Αξιολόγηση επιχειρημάτων
 • λεξιλογικές ασκήσεις
 • κριτήρια αξιολόγησης
 • Πανεπιστήμιο – κριτήριο αξιολόγησης
 • Τουρισμός – κριτήριο αξιολόγησης
 • Μοναξιά σύγχρονου ανθρώπου – κριτήριο αξιολόγησης
 • Διαφήμιση – κριτήριο αξιολόγησης
 • Αθλητισμός- κριτήριο αξιολόγησης
 • Βιβλίο- κριτήριο αξιολόγησης
 • Καταναλωτισμός- κριτήριο αξιολόγησης
 • Στερεότυπα /Μειονότητες- κριτήριο αξιολόγησης
 • Προτεινόμενα θέματα 2019 – 2020 (θα αναρτώνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους)
 • Επαναληπτικά θέματα έκθεσης για εξάσκηση
 • Ασκήσεις στη Λογοτεχνία
 • Σαχτούρης – άσκηση στον συμβολισμό
 • Κειμενικοί δείκτες – ποίηση
Apply for Course
 • 12 months
63 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X