Έκθεση & Λογοτεχνία – Γ′ Λυκείου

       θεωρία ~ ασκήσεις στη θεωρία ~ λεξιλογικές ασκήσεις ~κριτήρια αξιολόγησης

Έκφραση-Έκθεση – Γ′ Λυκείου: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη βασική θεωρία της Γ΄ Λυκείου, ασκήσεις θεωρίας, λεξιλογικές ασκήσεις, κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και προτεινόμενα θέματα. Σκοπός της ενότητας, είναι να προσφέρει βοήθεια σε μαθητές και καθηγητές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, αφού η ασκησιολογία είναι δομημένη σύμφωνα με τη λογική που ακολουθούν οι Πανελλαδικές. Το περιεχόμενο της ενότητας διαρκώς ανανεώνεται.

Έκφραση-Έκθεση – Γ′ Λυκείου

                 θεωρία ~ ασκήσεις στη θεωρία ~ λεξιλογικές ασκήσεις                   

~κριτήρια αξιολόγησης~ 

 

θεωρία της Γ΄ Λυκείου

 • Τρόποι και μέσα πειθούς
 • Γραμματειακά είδη (δοκίμιο – άρθρο – επιφυλλίδα)
 • Διαρθρωτικές λέξεις
 • Αναφορικές προτάσεις
 • Σημεία Στίξης
 • Τράπεζα ερωτήσεων με την αντίστοιχη απάντηση

ασκήσεις θεωρίας

 • Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων
 • Προθετικότητα των τρόπων ανάπτυξης παραγράφων
 • Τρόποι και μέσα πειθούς
 • Είδη τεκμηρίων
 • Γραμματειακά είδη
 • Αξιολόγηση επιχειρημάτων

λεξιλογικές ασκήσεις

κριτήρια αξιολόγησης

 • Πανεπιστήμιο – κριτήριο αξιολόγησης
 • Τουρισμός – κριτήριο αξιολόγησης
 • Μοναξιά σύγχρονου ανθρώπου – κριτήριο αξιολόγησης
 • Διαφήμιση – κριτήριο αξιολόγησης
 • Αθλητισμός- κριτήριο αξιολόγησης
 • Βιβλίο- κριτήριο αξιολόγησης
 • Καταναλωτισμός- κριτήριο αξιολόγησης
 • Στερεότυπα /Μειονότητες- κριτήριο αξιολόγησης

Προτεινόμενα θέματα (θα αναρτώνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους)

Επαναληπτικά θέματα έκθεσης για εξάσκηση

Ασκήσεις στη Λογοτεχνία

 • Σαχτούρης – άσκηση στον συμβολισμό
 • Κειμενικοί δείκτες – ποίηση
Apply for Course
 • 12 months
84 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X