Έκθεση – Α′ Λυκείου

Έκθεση – Α′ Λυκείου: Η ενότητα αυτή θέτει ως στόχο της την εξοικείωση του μαθητή με τις ασκήσεις θεωρίας της έκθεσης, λεξιλογικές ασκήσεις, αλλά και τη βελτίωση του γραπτού λόγου. Με ασκήσεις επί της θεωρίας στα φύλλα εργασίας, ο μαθητής εξασκείται στη μελέτη και θέτει τα θεμέλια για τις επόμενες τάξεις, στις οποίες οι απαιτήσεις διαρκώς αυξάνονται. Πιο αναλυτικά, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

 • θεωρία

 • Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
 • Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
 • Αναφορικές προτάσεις
 • Διαρθρωτικές λέξεις
 • ασκήσεις επί της θεωρίας

 • Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
 • Λόγος
 • υποστηρικτικό υλικό για την παραγωγή λόγου

 • Γλώσσα
 • Γλωσσομάθεια
 • Αναλφαβητισμός
 • Διαφήμιση
 • Χρήμα και πλούτος
 • Γέλιο και κωμικό στοιχείο
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Χάσμα Γενεών
 • Εφηβεία
 • κριτήρια αξιολόγησης και λύσεις αυτών

 • Αναλφαβητισμός
 • Γλώσσα
 • Χάσμα γενεών
 • Διάλογος
 • Διαφήμιση
 • Γλωσσομάθεια
 • λεξιλογικές ασκήσεις

 • λεξιλογικές ασκήσεις (1)

 

 • φύλλα εργασίας

 • φύλλο εργασίας (1)
 • φύλλο εργασίας (2)
 • κριτήρια συνεξέτασης

 • μόδα – κριτήριο σενεξέτασης – εκφωνήσεις / απαντήσεις

Apply for Course
 • 12 months
33 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X