ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
Ορισμοί στην ιστορία -ΙΘΚΓΛ 12 months
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Επαναληπτικές ερωτήσεις-ΙΘΚΓΛ 12 months
Κριτήριο αξιολόγησης 1ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
Κριτήριο αξιολόγησης 2ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικό διαγώνισμα 1ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Επαναληπτικές ερωτήσεις- ΙΘΚΓΛ 12 months
Κριτήριο αξιολόγησης 1ο- ΙΘΚΓΛ 12 months
Κριτήριο αξιολόγησης 2ο- ΙΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικό διαγώνισμα 1ο- ΙΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ο- ΙΘΚΓΛ 12 months
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Επαναληπτικές ερωτήσεις – ΙΘΚΓΛ 12 months
Κριτήριο αξιολόγησης 1ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
Κριτήριο αξιολόγησης 2ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικό διαγώνισμα 1ο- ΙΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ερωτήσεις κλειστού τύπου – 1ο κεφ. – ΙΘΚΓΛ 12 months
Ερωτήσεις κλειστού τύπου – 2ο κεφ. – ΙΘΚΓΛ 12 months
Ερωτήσεις κλειστού τύπου – 3ο κεφ. – ΙΘΚΓΛ 00:12:00
Ερωτήσεις κλειστού τύπου – 4ο κεφ. – ΙΘΚΓΛ 12 months
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΛΥΣΕΙΣ
Ερωτήσεις κλειστού τύπου – 1ο κεφ.- λύσεις – ΙΘΚΓΛ 12 months
Ερωτήσεις κλειστού τύπου – 2ο κεφ. – λύσεις – ΙΘΚΓΛ 12 months
Ερωτήσεις κλειστού τύπου – 3ο κεφ. – λύσεις- ΙΘΚΓΛ 12 months
Ερωτήσεις κλειστού τύπου – 4ο κεφ. – λύσεις- ΙΘΚΓΛ 12 months
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Επαναληπτικές ερωτήσεις – ΙΘΚΓΛ 12 months
Κριτήριο αξιολόγησης 1ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
Κριτήριο αξιολόγησης 2ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικό διαγώνισμα 1ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικό διαγώνισμα 2ο – ΙΘΚΓΛ 12 months
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Συνδυαστικές ερωτήσεις (1) – ΙΘΚΓΛ 12 months
Συνδυαστικές ερωτήσεις (2) – ΙΘΚΓΛ 12 months
Συνδυαστικές ερωτήσεις (3) – ΙΘΚΓΛ 12 months
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Κριτήριο αξιολόγησης Ιστορίας Γ΄ Λυκείου – 1ο κεφάλαιο – ΙΘΚΓΛ 12 months
Apply for Course
  • 12 months
258 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X