Λατινικά θεωρητικής κατεύθυνσης – Γ′ Λυκείου

Λατινικά θεωρητικής κατεύθυνσης – Γ′ Λυκείου: Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τη μετάφραση όλων των κειμένων με γραμματικά ταξινομημένο λεξιλόγιο, ασκήσεις επί του κειμένου και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. Παρατίθεται η θεωρία όλων των κειμένων με αναλυτικούς πίνακες για γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, ενώ στην εμβόλιμη θεωρία υπάρχουν αναλυτικότερα θεωρίες όπως σύμπτυξη δευτερεύουσας, ανάλυση μετοχής, σύνταξη απαρεμφάτου, διαφορά αποθετικών και ημιαποθετικών ρημάτων κ.α., σημεία θεωρίας που δεν δίνονται ξεκάθαρα στο σχολικό βιβλίο, αλλά ζητούνται στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Με διαγωνίσματα Λατινικών εφ΄όλης της ύλης και τις απαντήσεις τους, αλλά και με ασκήσεις επαναληπτικές γραμματικής και συντακτικού με απαντήσεις, τα Λατινικά κατεύθυνσης γίνονται πλήρως κατανοητά και ο μαθητής εξασκείται και προετοιμάζεται όσο τον δυνατόν καλύτερα. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, αλλά και να διευκολύνει τους διδάσκοντες.

Λατινικά θεωρητικής κατεύθυνσης – Γ′ Λυκείου

Στα Λατινικά Κατεύθυνσης για τη Γ΄ Λυκείου περιλαμβάνονται επιγραμματικά:

 • Μετάφραση όλων των κειμένων μαθήματα 3 – 45 (περιλαμβάνει και ταξινόμηση λέξεων με ασκήσεις επί του κειμένου)
 • Θεωρία μαθημάτων 3 – 45
 • Εμβόλιμη θεωρία γραμματικής και συντακτικού
 • Ακολουθία χρόνων
 • Ανάλυση μετοχής
 • Αντωνυμίες
 • Αντωνυμικά επίθετα
 • Ανώμαλα ρήματα
 • Ανώμαλες μετοχές Μέλλοντα
 • Απαγόρευση
 • Απαρέμφατο
 • Απρόσωπα ρήματα
 • Αφαιρετική
 • Β΄ όρος σύγκρισης
 • Γενική
 • Γερουνδιακό
 • Γερούνδιο
 • Δοτική
 • Ελλειπτικά ρήματα
 • Επίθετα Β΄κλίσης
 • Ημιαποθετικά ρήματα Λατινικών
 • Παραθετικά επιθέτων
 • Παραθετικά επιρρημάτων
 • Περιφραστική Συζυγία
 • Σκοπός
 • Σουπίνο
 • Υποτακτική
 • Σύμπτυξη προτάσεων σε μετοχή
 • Τόπος
 • Υποτακτική Μέλλοντα
 • Χρόνος
 • Αναγνώριση – ανάλυση μετοχών των κειμένων
 • Ασκήσεις επί των φαινομένων
 • Αίτιο – ασκήσεις
 • Ακολουθία χρόνων – ασκήσεις
 • Απαγόρευση – ασκήσεις
 • Απαρέμφατο – ασκήσεις
 • Αφαιρετική απόλυτη – ασκήσεις
 • Β΄ όρος σύγκρισης – ασκήσεις
 • Ελλειπτικά ρήματα – ασκήσεις
 • Παραθετικά επιθέτων- ασκήσεις
 • Παραθετικά επιρρημάτων- ασκήσεις
 • Σουπίνο – ασκήσεις
 • Σκοπός – ασκήσεις
 • Sum – ασκήσεις
 • Χρόνος – ασκήσεις
 • Δευτερεύουσες προτάσεις
 • Διαγωνίσματα
 • Λύσεις διαγωνισμάτων
 • Ασκήσεις συντακτικού
 • ασκήσεις συντακτικού μαθήματα 3-11
 • ασκήσεις συντακτικού μαθήματα 13-21
 • ασκήσεις συντακτικού μαθήματα 24-31
 • ασκήσεις συντακτικού μαθήματα 34-45
 • Λύσεις ασκήσεων συντακτικού
 • Ασκήσεις γραμματικής
 • ασκήσεις γραμματικής μαθήματα 3-11
 • ασκήσεις γραμματικής μαθήματα 13-21
 • ασκήσεις γραμματικής μαθήματα 24-31
 • ασκήσεις γραμματικής μαθήματα 34-45
 • Λύσεις ασκήσεων γραμματικής
 • Πρόσθετες ασκήσεις
 • Λύσεις πρόσθετων ασκήσεων
 • Λύσεις ασκήσεων επί του κειμένου
 • Επαναληπτικές ασκήσεις
 • επαναληπτικές ασκήσεις (1) / μαθήματα 31-40
 • επαναληπτικές ασκήσεις (2) / μαθήματα 21-30
 • Λύσεις επαναληπτικών ασκήσεων
 • επαναληπτικές ασκήσεις (1) / μαθήματα 31-40
 • επαναληπτικές ασκήσεις (2) / μαθήματα 21-30
 • Γενική Θεώρηση μαθημάτων
 • Προτεινόμενα θέματα 2018
 • Λύσεις προτεινόμενων θεμάτων 2018

 

 
Apply for Course
 • 12 months
147 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X