ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Μετάφραση – Μάθημα 3 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 5 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 6 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 7 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 11 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 13 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 14 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 15 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 20 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 21 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 24 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 25 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 27 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 29 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 31 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 34 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 36 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 38 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 42 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 43 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 44 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μετάφραση – Μάθημα 45 – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΘΕΩΡΙΑ
Θεωρία – Μάθημα 3 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 5 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 6 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 7 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 11 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 13 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 14 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 15 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 20 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 21 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 24 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 25 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 27 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 29 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 31 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 34 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 36 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 38 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 42 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 43 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 44 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Θεωρία – Μάθημα 45 – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ακολουθία χρόνων – ΛΘΚΓΛ 12 months
Ανάλυση μετοχής – ΛΘΚΓΛ 12 months
Αντωνυμίες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Αντωνυμικά επίθετα – ΛΘΚΓΛ 12 months
Ανώμαλα ρήματα – ΛΘΚΓΛ 12 months
Ανώμαλες μετοχές Μέλλοντα – ΛΘΚΓΛ 00:00:00
Απαγόρευση – ΛΘΚΓΛ 00:00:00
Απαρέμφατο – θεωρία – ΛΘΚΓΛ 12 months
Απρόσωπα ρήματα- ΛΘΚΓΛ 12 months
Αφαιρετική – ΛΘΚΓΛ 00:12:00
Β΄ όρος σύγκρισης – ΛΘΚΓΛ 00:00:00
Γενική – ΛΘΚΓΛ 00:12:00
Γερουνδιακό – ΛΘΚΓΛ 12 months
Γερούνδιο – ΛΘΚΓΛ 12 months
Δοτική – ΛΘΚΓΛ 00:12:00
Ελλειπτικά ρήματα – ΛΘΚΓΛ 12 months
Επίθετα Β΄κλίσης – ΛΘΚΓΛ 12 months
Ημιαποθετικά ρήματα Λατινικών-ΛΘΚΓΛ 12 months
Παραθετικά επιθέτων – ΛΘΚΓΛ 12 months
Παραθετικά επιρρημάτων – ΛΘΚΓΛ 12 months
Περιφραστική Συζυγία – ΛΘΚΓΛ 00:12:00
Σκοπός – ΛΘΚΓΛ 12 months
Σουπίνο – ΛΘΚΓΛ 12 months
Υποτακτική – ΛΘΚΓΛ 12 months
Σύμπτυξη προτάσεων – ΛΘΚΓΛ 12 months
Τόπος – ΛΘΚΓΛ 12 months
Υποτακτική Μέλλοντα – ΛΘΚΓΛ 12 months
Χρόνος – ΛΘΚΓΛ 12 months
Αναγνώριση – ανάλυση μετοχών – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μάθημα 3 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 5 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 6 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 11 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 13 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 14 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 15 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 20 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 21 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 24 – δευτερεύουσες- ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 25 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 27 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 29 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 31 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 34 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 36 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 38 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 42 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 43 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 44 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 45 – δευτερεύουσες – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Διαγώνισμα (1) – Λατινικά – ΛΘΚΓΛ 12 months
Διαγώνισμα (2) – Λατινικά – ΛΘΚΓΛ 12 months
Διαγώνισμα (3) – Λατινικά – ΛΘΚΓΛ 12 months
Διαγώνισμα (4) – Λατινικά – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
Διαγώνισμα (1) – λύσεις Λατινικά – ΛΘΚΓΛ 12 months
Διαγώνισμα (2) – λύσεις Λατινικά – ΛΘΚΓΛ 12 months
Διαγώνισμα (3) – λύσεις Λατινικά – ΛΘΚΓΛ 12 months
Διαγώνισμα (4) – λύσεις Λατινικά – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Εκφωνήσεις ασκήσεων μαθ. 3-11 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Εκφωνήσεις ασκήσεων μαθ. 13-21 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Εκφωνήσεις ασκήσεων μαθ. 24-31 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Εκφωνήσεις ασκήσεων μαθ. 34-45 – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Λύσεις ασκήσεων μαθ. 3-11 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Λύσεις ασκήσεων μαθ. 13-21 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Λύσεις ασκήσεων μαθ. 24-31 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Λύσεις ασκήσεων μαθ. 34-45 – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ
Ασκήσεις Λατινικών – μάθ. 3-11 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Ασκήσεις Λατινικών – μάθ.13-21 – ΛΘΚΓΛ 00:00:00
Ασκήσεις Λατινικών – μάθ.24-31- ΛΘΚΓΛ 12 months
Ασκήσεις Λατινικών – μάθ.34-45- ΛΘΚΓΛ 12 months
ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ
Λύσεις ασκήσεων – μαθ. 3-11 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Λύσεις ασκήσεων – μαθ. 13-21 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Λύσεις ασκήσεων – μαθ. 24-31 – ΛΘΚΓΛ 12 months
Λύσεις ασκήσεων – μαθ. 34-45 – ΛΘΚΓΛ 00:12:00
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αίτιο – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Ακολουθία χρόνων – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Απαγόρευση – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Απαρέμφατο – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Αφαιρετική απόλυτη – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Β΄ όρος σύγκρισης – ΛΘΚΓΛ 00:00:00
Ελλειπτικά ρήματα – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Παραθετικά επιθέτων- ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Παραθετικά επιρρημάτων- ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Σουπίνο – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Σκοπός – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Sum – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Χρόνος – ασκήσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Αφαιρετική απόλυτη – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Αίτιο – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Ακολουθία χρόνων – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Απαγόρευση – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Απαρέμφατο – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Αυτοπάθεια – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Β΄ όρος σύγκρισης – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Ελλειπτικά ρήματα – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Παραθετικά επιθέτων – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Παραθετικά επιρρημάτων – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Σουπίνο – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Σκοπός – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Sum – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Χρόνος – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Λύσεις ασκήσεων κειμένου – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προτεινόμενο θέμα (1) – ΛΘΚΓΛ 12 months
Προτεινόμενο θέμα (2) – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ
Προτεινόμενο θέμα (1) – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Προτεινόμενο θέμα (2) – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Επαναληπτικές ασκήσεις (1) – ΛΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικές ασκήσεις (2) – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Επαναληπτικές ασκήσεις (1) – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
Επαναληπτικές ασκήσεις (2) – λύσεις – ΛΘΚΓΛ 12 months
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Μάθημα 3 – γενική θεώρηση – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 5 – γενική θεώρηση – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 7 – γενική θεώρηση – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 11 – γενική θεώρηση – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 14 – γενική θεώρηση – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 15 – γενική θεώρηση – ΛΘΚΓΛ 12 months
Μάθημα 42 – γενική θεώρηση – ΛΘΚΓΛ 12 months
Apply for Course
  • 12 months
107 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X