Νέα Ελληνική Γλώσσα – Α’ Γυμνασίου

Νέα Ελληνική Γλώσσα – Α’ Γυμνασίου: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει θεωρία ανά ενότητα της διδακτέας ύλης, λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου πρόσθετες ασκήσεις με τις απαντήσεις τους, υποστηρικτικό υλικό για την παραγωγή λόγου, θεωρία περιγραφής, καθώς και γενικές ασκήσεις επανάληψης. Τέλος, έχουν αρχίσει να αναρτώνται κριτήρια αξιολόγησης για την Α΄ Γυμνασίου ποικίλης θεματολογίας με ασκήσεις επί της θεωρίας.

Στόχος είναι να ενισχυθούν τόσο οι μαθητές, που μπορούν με αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν το καθημερινό τους διάβασμα, αλλά και καθηγητές που επιζητούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Σχεδιαγραμματικά:

 • Θεωρία ανά ενότητα
 • Θεωρία περιγραφής για:
 • γεγονότα
 • αντικείμενα
 • ζώα ή φυτά
 • πρόσωπα
 • τοπία
 • έργα τέχνης
 • Πρόσθετες ασκήσεις
 • Λύσεις πρόσθετων ασκήσεων
 • Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου
 • Υποστηρικτικό υλικό για την παραγωγή λόγου
 • Γενικές ασκήσεις επανάληψης:
 • είδη ρημάτων
 • ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί
 • ετερόπτωτοι προσδιορισμοί
 • κύριες – δευτερεύουσες προτάσεις
 • κριτήρια αξιολόγησης – Α΄ Γυμνασίου
 • Μόδα
 • Μαζοποίηση
 • Τουρισμός
 • Ξενομανία
 • λύσεις των κριτηρίων αξιολόγησης – Α΄ Γυμνασίου

Apply for Course
 • 12 months
103 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X