ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ
Θεωρία – Ενότητα 1 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Θεωρία – Ενότητα 2 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Θεωρία – Ενότητα 3 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Θεωρία – Ενότητα 4 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Θεωρία – Ενότητα 5 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Θεωρία – Ενότητα 6 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Θεωρία – Ενότητα 7 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Θεωρία – Ενότητα 8 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Θεωρία – Ενότητα 10 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Θεωρία – Αφηγηματικά Κείμενα – ΝΕΓΑΓ 12 months
ΘΕΩΡΙΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Περιγραφικά κείμενα – Περιγραφή Αντικειμένου – ΝΕΓΑΓ 12 months
Περιγραφικά κείμενα – Περιγραφή γεγονότων – ΝΕΓΑΓ 12 months
Περιγραφικά κείμενα – Περιγραφή έργων τέχνης – ΝΕΓΑΓ 12 months
Περιγραφικά κείμενα – Περιγραφή ζώου ή φυτού – ΝΕΓΑΓ 12 months
Περιγραφικά κείμενα – Περιγραφή προσώπου – ΝΕΓΑΓ 12 months
Περιγραφικά κείμενα – Περιγραφή τοπίου – ΝΕΓΑΓ 12 months
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
Πρόσθετες Ασκήσεις – Ενότητα 1 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Πρόσθετες Ασκήσεις – Ενότητα 2 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Πρόσθετες Ασκήσεις – Ενότητα 3 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Πρόσθετες Ασκήσεις – Ενότητα 4 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Πρόσθετες Ασκήσεις – Ενότητα 5 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Πρόσθετες Ασκήσεις – Ενότητα 6 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Πρόσθετες Ασκήσεις – Ενότητα 7 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Πρόσθετες Ασκήσεις – Ενότητα 8-10 – ΝΕΓΑΓ 12 months
ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Λύσεις Πρόσθετων Ασκήσεων – Ενότητα 1 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Λύσεις Πρόσθετων Ασκήσεων – Ενότητα 2 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Λύσεις Πρόσθετων Ασκήσεων – Ενότητα 3 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Λύσεις Πρόσθετων Ασκήσεων – Ενότητα 4 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Λύσεις Πρόσθετων Ασκήσεων – Ενότητα 5 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Λύσεις Πρόσθετων Ασκήσεων – Ενότητα 6 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Λύσεις Πρόσθετων Ασκήσεων – Ενότητα 7 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Λύσεις Πρόσθετων Ασκήσεων – Ενότητα 8-10 – ΝΕΓΑΓ 12 months
ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 1 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 2 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 3 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 4 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 5 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 6 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 7 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 8 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 9 – ΝΕΓΑΓ 12 months
Ιδέες για την παραγωγή λόγου – Ενότητα 10 – ΝΕΓΑΓ 12 months
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Άσκηση στα είδη των ρημάτων – ΝΓΑΓ 12 months
Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί – ΝΓΑΓ 12 months
Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί – ΝΓΑΓ 12 months
Κύριες – δευτερεύουσες – ΝΓΑΓ 12 months
ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ενότητα 1 – λύσεις σχολικού – ΝΓΑΓ 12 months
Ενότητα 2 – λύσεις σχολικού – ΝΓΑΓ 12 months
Ενότητα 3 – λύσεις σχολικού – ΝΓΑΓ 12 months
Ενότητα 4 – λύσεις σχολικού – ΝΓΑΓ 12 months
Ενότητα 5 – λύσεις σχολικού – ΝΓΑΓ 12 months
Ενότητα 6 – λύσεις σχολικού – ΝΓΑΓ 12 months
Ενότητα 7 – λύσεις σχολικού – ΝΓΑΓ 12 months
Ενότητα 8 – λύσεις σχολικού – ΝΓΑΓ 12 months
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Επαναληπτικές ασκήσεις (1) – ΝΓΑΓ 12 months
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ξενομανία – κριτήριο – Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου 12 months
Τουρισμός – κριτήριο – γλώσσα – α γυμνασίου 12 months
Μόδα – κριτήριο – εκφωνήσεις – ΝΕΓΑΓ 12 months
Μαζοποίηση – κριτήριο – εκφωνήσεις – ΝΕΓΑΓ 12 months
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΛΥΣΕΙΣ
Μόδα – κριτήριο – λύσεις – ΝΕΓΑΓ 12 months
Μαζοποίηση – κριτήριο – λύσεις – ΝΕΓΑΓ 12 months
Apply for Course
  • 12 months
87 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X