Νέα Ελληνική Γλώσσα – Γ’ Γυμνασίου

Νέα Ελληνική Γλώσσα – Γ’ Γυμνασίου: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη θεωρία κάθε ενότητας, ασκήσεις, λύσεις ασκήσεων, λεξιλογικές ασκήσεις ανά ενότητα, κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα, καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την παραγωγή λόγου. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να ενισχύσει τη διδασκαλία της Γλώσσας και να βοηθήσει τόσο τους μαθητές, όσο και τους καθηγητές.

Οι ενότητες στη Νέα Ελληνική Γλώσσα – Γ’ Γυμνασίου είναι επτά και πραγματεύονται τα είδη σύνδεσης των προτάσεων, τις ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις, τα είδη των συνθέτων και θέματα έκθεσης όπως Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισότητα των δύο φύλων, Ειρήνη – Πόλεμος, Τέχνη. Τα διαγωνίσματα είναι δύο, το διαγώνισμα 1 αναφέρεται στις ενότητες 1-4, ενώ το διαγώνισμα 2 αφορά στις ενότητες 5-7. Η ενότητα 8 δεν περιέχεται, αφού η θεωρία της καλύπτεται από τις ενότητες ”περίληψη” και ”σημεία στίξης” που περιλαμβάνονται στη θεωρία.

Οι ενότητες που περιέχονται είναι:

 • Ενότητα 1 – παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων
 • Ενότητα 2 – Ονοματικές προτάσεις
 • Ενότητα 3 – Πλάγιος λόγος
 • Ενότητα 4 – Αναφορικές προτάσεις
 • Ενότητα 5 – Τελικές / Αιτιολογικές προτάσεις
 • Ενότητα 6 – Χρονικές /Υποθετικές προτάσεις
 • Ενότητα 7 – Συμπερασματικές/ Εναντιωματικές προτάσεις
 • Σημεία στίξης

Νέα Ελληνική Γλώσσα – Γ’ Γυμνασίου

Πιο αναλυτικά, η ενότητα περιλαμβάνει:

 • Θεωρία ανά ενότητα

 • Ενότητα 1 – θεωρία
 • Ενότητα 2 – θεωρία
 • Ενότητα 3 – θεωρία
 • Ενότητα 4 – θεωρία
 • Ενότητα 5 – θεωρία
 • Ενότητα 6 – θεωρία
 • Ενότητα 7 – θεωρία
 • Σημεία στίξης – θεωρία
 • Ασκήσεις ανά ενότητα

 • Ενότητα 1 – ασκήσεις
 • Ενότητα 2 – ασκήσεις
 • Ενότητα 3 – ασκήσεις
 • Ενότητα 4 – ασκήσεις
 • Ενότητα 5 – ασκήσεις
 • Ενότητα 6 – ασκήσεις
 • Ενότητα 7 – ασκήσεις
 • Λύσεις ασκήσεων κάθε ενότητας

 • Ενότητα 1 – λύσεις
 • Ενότητα 2 – λύσεις
 • Ενότητα 3 – λύσεις
 • Ενότητα 4 – λύσεις
 • Ενότητα 5 – λύσεις
 • Ενότητα 6 – λύσεις
 • Ενότητα 7 – λύσεις
 • Υποστηρικτικό υλικό παραγωγής λόγο

 • Ενότητα 1 – έκθεση
 • Ενότητα 2 – έκθεση
 • Ενότητα 3 – έκθεση
 • Ενότητα 4 – έκθεση
 • Ενότητα 5 – έκθεση
 • Ενότητα 6 – έκθεση
 • Ενότητα 7 – έκθεση
 • Γενικές ασκήσεις επανάληψης

 • Γενικές ασκήσεις (1)
 • Γενικές ασκήσεις (2)
 • Γενικές ασκήσεις (3)
 • Γενικές ασκήσεις (4)
 • Λεξιλογικές ασκήσεις ανά ενότητα

 • Ενότητα 1 – λεξιλογικές
 • Ενότητα 2 – λεξιλογικές
 • Ενότητα 3 – λεξιλογικές
 • Ενότητα 4 – λεξιλογικές
 • Ενότητα 5 – λεξιλογικές
 • Διαγωνίσματα

 • Διαγώνισμα 1 – εκφωνήσεις
 • Διαγώνισμα 2 – εκφωνήσεις
 • Λύσεις Διαγωνισμάτων

 • Διαγώνισμα 1 – λύσεις
 • Διαγώνισμα 2 – λύσεις
 • Κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα

 • Ενότητα 1 – κριτήριο – εκφωνήσεις
 • Ενότητα 2 – κριτήριο – εκφωνήσεις
 • Ενότητα 3 – κριτήριο – εκφωνήσεις
 • Ενότητα 4 – κριτήριο – εκφωνήσεις
 • Ενότητα 5 – κριτήριο – εκφωνήσεις
 • Ενότητα 6 – κριτήριο – εκφωνήσεις
 • Ενότητα 7 – κριτήριο – εκφωνήσεις
 • Πρόσθετες ασκήσεις ανά φαινόμενο

 • Τρόπος σύνδεσης προτάσεων – ασκήσεις
 • Ονοματικές προτάσεις – ασκήσεις
 • Επανάληψη 5ης ενότητας – ασκήσεις
 • Αναφορικές προτάσεις – ασκήσεις
 • Τελικές προτάσεις – ασκήσεις

 

 • Πρόσθετα κριτήρια των ενοτήτων 
 • 4η ενότητα – κριτήριο – γλώσσα – γ γυμνασίου

 

 

Apply for Course
 • 12 months
76 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X