Ομηρικά έπη Oδύσσεια – Α’ Γυμνασίου

Ομηρικά έπη Oδύσσεια – Α’ Γυμνασίου: Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται η ανάλυση κάθε ενότητας και οι λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου. Με απλό και σαφή λόγο , ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τα ιδιαίτερα νοήματα της Οδύσσειας και να βοηθηθεί στη μελέτη του, ενώ μπορεί να ελέγξει τις απαντήσεις του ανατρέχοντας στις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Ομηρικά έπη Oδύσσεια – Α’ Γυμνασίου

  • Ερμηνευτική ανάλυση κάθε ενότητας
  • Λύσεις ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
  • Ερωτήσεις εμπέδωσης

 
Apply for Course
  • 12 months
32 STUDENTS ENROLLED

Εύρεση Μαθήματος

top
X