Ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού

Ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού

Ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού

Ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού: Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν νέες αναρτήσεις εκπαιδευτικού υλικού. Πιο αναλυτικά, θα εμπλουτιστεί το εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Λυκείου με ασκήσεις, απαντήσεις αυτών, θεωρία και υλικό για την παραγωγή λόγου, ενώ θα εμπλουτιστεί και το μάθημα της Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου, η Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου, καθώς και η Ελένη της Γ΄ Γυμνασίου.

Ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού

Νέες αναρτήσεις σε:

Ευριπίδη Ελένη – Γ’ Γυμνασίου

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – Γ’ Γυμνασίου

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – Β’ Γυμνασίου

0 responses on "Ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού"

Leave a Message

top
X