Λύσεις Ασκήσεων – Αδίδακτο – Γ΄ Λυκείου

Λύσεις Ασκήσεων - Αδίδακτο - Γ΄ Λυκείου

Λύσεις Ασκήσεων – Αδίδακτο – Γ΄ Λυκείου

Λύσεις Ασκήσεων – Αδίδακτο – Γ΄ Λυκείου: Αναρτήθηκαν οι λύσεις των γενικών ασκήσεων (11) και (12) και έγινε διόρθωση των εκφωνήσεων στις Γενικές ασκήσεις (12). Διαρκώς αναδιαρθρώνουμε τις ασκήσεις και τη θεωρία όλων των μαθημάτων, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Λύσεις Ασκήσεων – Αδίδακτο – Γ΄ Λυκείου

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε άγνωστα κείμενα με ασκήσεις, λύσεις αυτών, γενικές ασκήσεις γραμματικής με απαντήσεις, επαναληπτικές ασκήσεις με απαντήσεις, θεωρία συντακτικού και γραμματικής.

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει μαθητές και καθηγητές παρέχοντάς τους θεωρία γραμματικής και συντακτικού, ασκήσεις εφαρμογής της θεωρίας, γενικές ασκήσεις γραμματικών και συντακτικών φαινομένων καθώς και αδίδακτα κείμενα προς εξάσκηση.

Αρχαία ελληνική γλώσσα – Αδίδακτο – Γ′ Λυκείου

Λύσεις Ασκήσεων – Αδίδακτο – Γ΄ Λυκείου

Ειδικότερα :

 • Άγνωστα κείμενα
 • Λύσεις αγνώστων κειμένων
 • Θεωρία συντακτικού
 • ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση
 • σύμπτυξη δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή
 • ευθύς και πλάγιος λόγος
 • υποθετικός λόγος
 • λανθάνων υποθετικός λόγος
 • εξαρτημένος υποθετικός λόγος
 • Γενικές ασκήσεις
 • Λύσεις γενικών ασκήσεων
 • Ασκήσεις συντακτικού
 • Λύσεις ασκήσεων συντακτικού
 • Επαναληπτικές ασκήσεις
 • Λύσεις επαναληπτικών ασκήσεων
 • Προτεινόμενα θέματα 2018 (μεταβείτε στα προτεινόμενα θέματα από τη γραμμή μενού)

0 responses on "Λύσεις Ασκήσεων - Αδίδακτο - Γ΄ Λυκείου"

Leave a Message

top
X