Νεοελληνική Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα - Α΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου: Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο μας ξεκίνησε η ανάρτηση κριτηρίων αξιολόγησης για την Α΄ Γυμνασίου με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. Πιο αναλυτικά, δημοσιεύτηκε κριτήριο για τη Μαζοποίηση και τη Μόδα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου.

Νεοελληνική Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου

Στην αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπου μπορείτε να βρείτε:

  • θεωρία για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου
  • πρόσθετες ασκήσεις
  • απαντήσεις στις πρόσθετες ασκήσεις
  • επαναληπτικές ασκήσεις
  • υποστηρικτικό υλικό για την παραγωγή λόγου
  • κριτήρια των ενοτήτων
  • απαντήσεις στα κριτήρια ενοτήτων
  • κριτήρια με διαφορετική θεματολογία για εξάσκηση
  • απαντήσεις στα κριτήρια με διαφορετική θεματολογία για εξάσκηση

Νεοελληνική Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου

0 responses on "Νεοελληνική Γλώσσα - Α΄ Γυμνασίου"

Leave a Message

top
X